PhDr. Ľubica Hamarová

„Duša‟ Komunikácie, expertka na prácu s nevedomím a tieňmi, koučka, trénerka, zenová mníška a priekopníčka v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámca psychoterapie. Bez nej by nič z nášho príbehu nebolo možné. Svoj život zasvätila objavovaniu zázrakov ukrytých v nevedomej mysli. Svoje vedomosti a skúsenosti už vyše 35 rokov úspešne využíva na rozvoj osobností a firiem. Je autorkou špeciálneho koučingového prístupu a programov, ktoré využívajú prácu s nevedomím a tieňmi na dosiahnutie viditeľných a dlhodobých výsledkov. Vyše tridsaťpäť rokov sa aktívne venuje zenovej meditácii.

Vyštudovala FF UK odbor klinická psychológia. Vyše 20 rokov pôsobila ako pedagogička a vedeckovýskumná pracovníčka na FTVŠ UK a v Ústave vied o športe. Vytvárala mentálne tréningy pre vrcholových športovcov a venovala sa najmä vplyvu meditácií a relaxačných techník na výkon športovcov, implementácii čikungu do mentálnej prípravy športovcov a vplyvu zenových meditácií na osobnosť človeka. V roku 1997 získala v Českom inštitúte PCA C. Rogersa diplom psychoterapeutky a desať rokov vykonávala psychoterapeutickú prax, počas ktorej sa venovala individuálnej príprave mnohých vrcholových športovcov, hlavne tenistov a zjazdárov a slalomárov na divokej vode.

Od roku 1992 Ľuba, ako jedna z prvých na Slovensku, vytvára a vedie tréningy v osobnostnom rozvoji a emocionálnej inteligencii. V roku 2005 sa rozhodla svoje pôsobenie rozšíriť a spojila sa so svojím priateľom Paľom a dcérou Danou. Vznikla tak Komunikácia, ktorá sa venuje osobnostnému rozvoju cez prácu s nevedomím a spája poznatky teórie C. G. Junga, neurovedy, zenu či I-ťingu moderným a praktickým spôsobom.

Ľuba je spoluautorka arteterapeutického nástroja  Mandalive® na prácu s pozitívnymi aj negatívnymi emóciami, vlastnosťami a správaním, ktorý vyšiel aj v podobe knihy Mandaly pre lepší život.

Vzťahy si zbytočne komplikujeme

Komentáre vypnuté na Vzťahy si zbytočne komplikujeme

evita 12/2016 – Roky sa venuje práci s naším nevedomím, teda s časťou nášho ja, ktorú nepoznáme.…

Čo sa skrýva v tieni

Komentáre vypnuté na Čo sa skrýva v tieni

PROFIT 25/2014 – Psychologička a koučka Ľubica Hamarová pre PROFIT o tom ako pomáha jednotlivcom aj firmám…

Pozrite sa do seba

Komentáre vypnuté na Pozrite sa do seba

MADAME EVA 01/2015 – Psychologička a koučka Ľubica Hamarová pre MADAME EVA o tieňoch v našom nevedomí a…

Vlastnosti, ktoré u druhých neznášame, máme aj my

Komentáre vypnuté na Vlastnosti, ktoré u druhých neznášame, máme aj my

SME, TV OKO, 27/12 – Psychologička a koučka Ľubica Hamarová pre prílohu SME TV OKO o tom, ako nás…

Nočná pyramída – Ľubica Hamarová

Komentáre vypnuté na Nočná pyramída – Ľubica Hamarová

Rádio Slovensko – Za to, že sa stala psychologičkou, vďačí náhode. Najskôr sa venovala mentálnej príprave športovcov,…

Keď sa nezaoberáme Tieňmi my, začnú sa Tiene zaoberať nami

Komentáre vypnuté na Keď sa nezaoberáme Tieňmi my, začnú sa Tiene zaoberať nami

KLUB50 2015 – Psychologička a koučka Ľubica Hamarová pre KLUB50 o tom, prečo sa máme zaoberať tieňmi v našom…

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.