Mgr. Michal Zemko, MBA

„Hybná sila‟ Komunikácie a projektový manažér. Michal robí všetko pre to, aby boli naši klienti vždy spokojní. V jeho svete je možné čokoľvek. Vyštudoval MBA na City University of Seattle a tiež špeciálnu pedagogiku na PdF UK. Venuje sa najmä využitiu mandál Mandalive® v rámci arteterapie a tiež ich rozšíreniu do škôl, špeciálnych zariadení a neziskového sektora. Zameriava sa aj na výskum ich efektivity a možností ďalšieho využitia a v rámci doktorandského štúdia sa venuje aj vývoju 3D haptických mandál pre nevidiacich.

Predtým pracoval v AT&T, na zaoceánskych lodiach Carnival Cruise Lines a v reklamných agentúrach Wiktor Leo Burnett a Euro RSCG (dnes HAVAS) pre značky Orange a O2. Od roku 2008 je certifikovaným jazykovým lektorom spoločnosti Berliz pre angličtinu a nemčinu. Je tiež absolventom koučingového kurzu Kľúčové kompetencie podľa ICF.

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.