Predstavenie nášho tímu

Vychádzame z bohatej praxe PhDr. Ľubice Hamarovej, priekopníčky v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámec psychológie a psychoterapie, ktorá svoje vedomosti a skúsenosti už vyše 35 rokov úspešne využíva na rozvoj osobností a firiem.

Skúmaniu psychiky človeka pri dosahovaní vrcholových výkonov sa Ľuba začala venovať už v roku 1985. Nadobudnuté vedomosti vložila do tvorby mentálnych tréningov pre najúspešnejších športovcov v tenise, plávaní, modernom päťboji či zjazdárov a slalomárov na divokej vode. Od roku 1992 Ľuba, ako jedna z prvých na Slovensku, vytvára a vedie tréningy v emocionálnej inteligencii a osobnostnom rozvoji.

V roku 2005 sa Ľuba spojila sa s priateľom Paľom a dcérou Danou a vznikla tak Komunikácia, ktorá dopĺňa jej bohatú prax o praktické skúsenosti z manažmentu a riadenia ľudí, marketingu a reklamy. Komunikácia sa venuje osobnostnému rozvoju cez prácu s nevedomím a spája poznatky teórie C. G. Junga, neurovedy, zenu či I-ťingu moderným a praktickým spôsobom.

PhDr. Ľubica Hamarová

„Duša‟ Komunikácie, expertka na prácu s nevedomím a tieňmi, koučka, trénerka, zenová mníška a priekopníčka v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámca psychoterapie. Bez nej by nič z nášho príbehu nebolo možné. Svoj život zasvätila objavovaniu zázrakov ukrytých v nevedomej mysli. Svoje vedomosti a skúsenosti už vyše 35 rokov úspešne využíva na rozvoj osobností a firiem. Je autorkou špeciálneho koučingového prístupu a programov, ktoré využívajú prácu s nevedomím a tieňmi na dosiahnutie viditeľných a dlhodobých výsledkov. Vyše tridsať rokov sa aktívne venuje zenovej meditácii a je tiež absolventkou trojročného programu Michaela Harnera v šamanských technikách a šamanskom liečení.

Vyštudovala FF UK odbor klinická psychológia. Vyše 20 rokov pôsobila ako pedagogička a vedeckovýskumná pracovníčka na FTVŠ UK a v Ústave vied o športe. Vytvárala mentálne tréningy pre vrcholových športovcov a venovala sa najmä vplyvu meditácií a relaxačných techník na výkon športovcov, implementácii čikungu do mentálnej prípravy športovcov a vplyvu zenových meditácií na osobnosť človeka.

V roku 1997 získala v Českom inštitúte PCA C. Rogersa diplom psychoterapeutky a desať rokov vykonávala psychoterapeutickú prax, počas ktorej sa venovala individuálnej príprave mnohých vrcholových športovcov, hlavne tenistov a zjazdárov a slalomárov na divokej vode.

Od roku 1992 Ľuba, ako jedna z prvých na Slovensku, vytvára a vedie tréningy v osobnostnom rozvoji a emocionálnej inteligencii. V roku 2005 sa rozhodla svoje pôsobenie rozšíriť a spojila sa so svojím priateľom Paľom a dcérou Danou. Vznikla tak Komunikácia, ktorá sa venuje osobnostnému rozvoju cez prácu s nevedomím a spája poznatky teórie C. G. Junga, neurovedy a zenu moderným a praktickým spôsobom.

Ľuba je spoluautorka arteterapeutického nástroja Mandalive® na prácu s pozitívnymi aj negatívnymi emóciami, vlastnosťami a správaním, ktorý vyšiel aj v podobe knihy Mandaly pre lepší život.

Dana Dúbravská, MSc, MA (rod. Hamarová)

Koučka a trénerka so zameraním na prácu s nevedomou stránkou osobnosti a využitie celého vnútorného potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spoluautorka arteterapeutického nástroja Mandalive® na prácu s pozitívnymi aj negatívnymi emóciami, vlastnosťami a správaním, ktorý vyšiel aj v podobe knihy Mandaly pre lepší život. Portál podnikajte.sk ju v roku 2019 zaradil do publikácie 49 hrdiniek slovenského biznisu. Vyše dvanásť rokov sa venuje zenovej meditácii.

Absolvovala magisterské štúdium psychológie a neurovedy mentálneho zdravia na King’s College London a jungovských a postjungovských štúdií na University of Essex. Koučingu sa venuje od roku 2007. Absolvovala výcvik v koaktívnom prístupe v Coaches Training Institute a v jungovskom prístupe v Jungian Coaching School. Pri koučingu využíva aj arteterapeutický nástroj MARI – Mandala Assessment Research Instrument. Je tiež členkou Americkej psychologickej asociácie, Medzinárodnej asociácie koučov a Medzinárodnej asociácie jungovských štúdií.

V minulosti vyštudovala podnikový manažment na City University of Seattle a viac ako desať rokov pôsobila na manažérskych pozíciách v reklame, telekomunikáciách a logistike v spoločnostiach ako DHL a T-Mobile, kde viedla tímy rôznej veľkosti až do 100 zamestnancov. Ako brand director reklamnej agentúry Euro RSCG (dnes HAVAS) vytvorila koncept O2 Fér pre spoločnosť O2.

akad. mal. Pavol Rozložník, ArtD. (1957 - 2018)

Náš milovaný kolega Palo bol „Kreatívnou silou‟ Komunikácie od jej úplného začiatku. Bol expertom na tvorbu mandál, corporate identity a feng šuej, a tiež grafickým dizajnérom a zenovým mníchom. Patril k slovenskej špičke v oblasti propagačnej grafiky a dizajnu. Bol držiteľom medzinárodnej ceny A’ Design Award a za svoju tvorbu získal aj ocenenie Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska. Dlhé roky pôsobil ako hosťujúci profesor na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Absolval štúdium grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave. V roku 1989 spoluzaložil najstaršie grafické štúdio na Slovensku IQ Design Studio. Počas svojej kariéry sa venoval najmä tvorbe značiek, corporate identity, kníh, plagátov, novín, časopisov a tiež kresbe a maľbe. Už od vysokej školy ho fascinovala tvorba mandál, ktorým zasvätil veľkú časť svojho tvorivého života. Špeciálne arteterapeutické mandaly emócií, vlastností a správania, ktoré vyšli v knihe Mandaly pre lepší život a aj ako mobilná aplikácia Mandalive®, predstavujú jeho súhrnné dielo v tejto tematike.

Jeho veľkou láskou bol už od strednej školy Zen-budhizmus. Úplne sám vycestoval v roku 1990 do zenového kláštora vo Francúzsku, z ktorého sa vrátil ako prvý zenový mních na Slovensku. Je ho mníšske meno bolo Sei Sho - Kázeň rieky. A práve vďaka Palovi a jeho oddanosti Zen-budhizmu je dnes Zen na Slovensku.

Mgr. Michal Zemko, MBA

„Hybná sila‟ Komunikácie a projektový manažér. Michal robí všetko pre to, aby boli naši klienti vždy spokojní. V jeho svete je možné čokoľvek. Vyštudoval MBA na City University of Seattle a tiež špeciálnu pedagogiku na PdF UK. Venuje sa najmä využitiu mandál Mandalive® v rámci arteterapie a tiež ich rozšíreniu do škôl, špeciálnych zariadení a neziskového sektora. Zameriava sa aj na výskum ich efektivity a možností ďalšieho využitia a v rámci doktorandského štúdia sa venuje aj vývoju 3D haptických mandál pre nevidiacich.

Predtým pracoval v AT&T, na zaoceánskych lodiach Carnival Cruise Lines a v reklamných agentúrach Wiktor Leo Burnett a Euro RSCG (dnes HAVAS) pre značky Orange a O2. Od roku 2008 je certifikovaným jazykovým lektorom spoločnosti Berliz pre angličtinu a nemčinu. Je tiež absolventom koučingového kurzu Kľúčové kompetencie podľa ICF.

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.