800px

Kto sme

Počas svojej vyše 35-ročnej kariéry sa Ľubica venovala psychologickému výskumu a tiež psychoterapii. Vytvorila mnoho unikátnych cvičení zameraných na prácu s nevedomím a tieňmi na základe teórií C. G. Junga. Keď sa rozhodla svoje pôsobenie rozšíriť mimo rámca psychológie a psychoterapie, spojila sa so svojím priateľom Palom a dcérou Danou. Založili spoločnosť KOMUNIKÁCIA, ktorá sa venuje osobnostnému rozvoju cez prácu s nevedomím a spája poznatky teórie C. G. Junga, neurovedy, Zenu či I-ťingu moderným a praktickým spôsobom.

V roku 2006, keď Ľubica prežívala hlboký smútok z náhlej straty brata a otca, prisnil sa jej sen o mníchovi. V sne jej mních vytvoril do piesku mandalovú predlohu, aby ju vyfarbila. Pri jej vyfarbovaní pocítila Ľubica hlbokú úľavu a mních v sne jej nakoniec povedal, že predloha, ktorú vyfarbovala, bola mandala smútku.

Keď sa ráno zobudila a po mnohých mesiacoch prvýkrát pocítila naozajstnú úľavu, napadlo jej, že by tento silný pocit zmeny rada dopriala aj druhým. Zavolala Palovi, ktorý je akademickým maliarom, grafickým dizajnérom a tiež zenovým mníchom a tvorením mandál sa zaoberá už od vysokej školy. Spýtala sa ho, či by vedel vytvoriť predlohu, ktorá by vyjadrovala mandalu smútku. O pár dní jej priniesol dve predlohy – jedna predstavovala smútok a druhá radosť. Obe boli nádherné.

Mandaly Mandalive® vznikli zo sna a pomáhajú vidieť neviditeľné veci, ktoré sú v nás. Umožňujú nám lepšie porozumieť našim emóciám a vlastnostiam, pozitívnym aj negatívnym a žiť tak naozaj naplnený a harmonický život.

angel-mandalive

PhDr. Ľubica Hamarová

„Duša‟ Mandalive®, klinická psychologička, expertka na prácu s nevedomím a tieňmi, koučka, trénerka, zenová mníška a priekopníčka v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámca psychoterapie. Bez nej by nič z nášho príbehu nebolo možné. Svoj život zasvätila objavovaniu zázrakov ukrytých v nevedomej mysli. V minulosti sa ako pedagogička a vedeckovýskumná pracovníčka venovala vytváraniu mentálnych tréningov pre vrcholových športovcov a skúmaniu vplyvu zenových meditácií na osobnosť človeka. Zenovej meditácii sa aktívne venuje už vyše tridsať rokov.

akad. mal. Pavol Rozložník, ArtD. (1957 - 2018)

Náš milovaný kolega Palo bol „Kreatívnou silou‟ Mandalive®. Tvorba mandál ho fascinovala už od čias štúdia na VŠVU a zasvätil jej veľkú časť svojho diela. Okrem toho, že bol všestranne nadaným umelcom, patril k slovenskej kreatívnej špičke v oblasti propagačnej grafiky a dizajnu a za svoju tvorbu získal ocenenie Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska. Jeho veľkou láskou bol už od strednej školy Zen-budhizmus. Úplne sám vycestoval v roku 1990 do zenového kláštora vo Francúzsku, z ktorého sa vrátil ako prvý zenový mních na Slovensku.

Dana Hamarová, MSc.

„Mozog‟ Mandalive®, koučka a trénerka. Absolvovala magisterské štúdium v odbore psychológia a neuroveda mentálneho zdravia na prestížnom Inštitúte psychiatrie, psychológie a neurovedy na King’s College London. Momentálne sa venuje ďalšiemu magisterskému vzdelaniu v odbore jungiánske a post-jungiánske štúdie na University of Essex. Predtým študovala manažment a viac ako desať rokov pôsobila na manažérskych pozíciách v reklame, telekomunikáciách a logistike, kde viedla tímy rôznej veľkosti až do 100 zamestnancov. Zenovej meditácii sa venuje viac ako dvanásť rokov.

Mgr. Michal Zemko, MBA

„Hybná sila‟ Mandalive® a projektový manažér. Vyštudoval MBA na City University of Seattle a tiež špeciálnu pedagogiku na FF UK. Venuje sa najmä využitiu mandál Mandalive® v rámci arteterapie a tiež ich rozšíreniu do škôl, špeciálnych zariadení a neziskového sektora. Zameriava sa aj na výskum ich efektivity a možností ďalšieho využitia a v rámci doktorandského štúdia sa venuje vývoju 3D haptických mandál pre nevidiacich. Zenovej meditácii sa venuje vyše 10 rokov.

Chceš vyfarbovať Mandalive® bez appky?

Zaregistruj sa a zašleme Ti štyri mandaly priamo do Tvojej e-mailovej schránky!

Kliknutím na tlačidlo “Zaslať mandaly na e-mail” súhlasím s článkom 11 - Osobné údaje Všeobecných podmienok používania produktov Mandalive

Spoj sa s nami

dostupné pre iPhone a iPad
dostupné pre Android