Náš prístup

Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého vnútorného potenciálu: všetkých emócií, vlastností a myšlienok – pozitívnych aj negatívnych.

Naučíme vás porozumieť, prečo sa dostávate do rovnakých situácií, prečo stretávate podobných ľudí a prečo vám niektoré zmeny idú ľahko a niektoré nie.

things-mandalive

Dáme vám do rúk nástroje práce s nevedomím, cez ktoré budete vedieť aktívne riadiť svoj život a dokážete meniť aj veci, s ktorými ste doteraz nevedeli pohnúť.

Prečo nevedomie?

Vychádzame z analytickej psychológie C. G. Junga a z najnovších poznatkov modernej neurovedy, ktoré poukazujú na to, že nevedomie je dôležitou časťou našej psychiky, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje a riadi náš život.

Náš mozog vytvára väčšinu rozhodnutí na nevedomej úrovni ešte predtým, ako ich urobíme a vnímame vo vedomí. To, do akých situácií sa dostávame a ako sa správame, teda závisí práve od toho, ako je „naprogramované“ naše nevedomie.

Pri robení rozhodnutí nevedomie využíva svoje obsahy, ktoré sa doň „ukladali“ priebežne počas života. Môžu to byť rôzne vlastnosti, emócie, skúsenosti, zážitky alebo myšlienkové vzorce, o ktorých častokrát ani nevieme. Paradoxom však je, že práve tieto obsahy, ktoré sa v psychológii nazývajú tiene, sú tým, čo do veľkej miery ovplyvňuje a riadi náš život. Preto je dôležité spoznať, čo sa nám do nevedomia počas života „uložilo“ a čo doň priebežne „vpúšťame“. Na to, aby sme život mali naozaj vo vlastných rukách a zmeny robili úspešne, potrebujeme porozumieť nielen nášmu vedomiu, ale aj nevedomiu.

Prečo sa venovať aj negatívnym vlastnostiam a emóciám?

Potláčať niektoré vlastnosti či emócie a vyjadrovať len tie, ktoré považujeme za pozitívne, nie je možné po celý život. Vo vesmíre je všetko tvorené z protikladov, ktoré dovedna predstavujú celok. Napätie medzi protikladmi a ich neustály pohyb zabezpečuje, že žijeme, rastieme a meníme svoj život. Bez protikladov by sme nemohli existovať, rásť a napredovať.

Protiklady sú aj v našej psychike a nie je možné vnímať len to, čo považujeme za pozitívne a ostatné potláčať a ignorovať. Ak niektoré negatívne vlastnosti a emócie dlhodobo potláčame, stanú sa tieňmi v nevedomí a nemáme k dispozícii ich mentálne energiu a pozitívne prejavy. Začneme byť unavení, vyčerpaní, oveľa ťažšie dosahujeme svoje ciele alebo ich po dosiahnutí ľahko stratíme.

Na to, aby sme žili harmonický, naplnený a úspešný život a naplno využili svoj potenciál, potrebujeme mentálnu energiu i pozitívne prejavy všetkých našich vlastností, pozitívnych aj negatívnych. Dostatok mentálnej energie nám prinesie ďalšie benefity ako šťastie, sebadôveru, schopnosť sústrediť sa, pevnú vôľu, zvýšenú motiváciu, kreativitu a produktivitu.

Tiene - vlastnosti, ktoré považujeme za negatívne a dlhodobo ich potláčame, nevydržia v nevedomí bez pohnutia a natrvalo. Aj keď by sme boli najradšej, aby tam ostali navždy, vzhľadom na zákon polarít to nie je možné. Ak nie sme ochotní začleňovať ich do nášho vedomého života dobrovoľne, nevedomie to časom urobí nedobrovoľne za nás. Čím viac sa budeme snažiť niektoré vlastnosti alebo situácie z nášho života vymazať, tým viac sa nevedomie bude snažiť dostať ich späť, často aj nevhodným alebo deštruktívnym spôsobom.

Ak sa však naučíme proaktívne „presúvať“ tieto potláčané vlastnosti (tiene) z nevedomia do vedomia, nebudú predstavovať potenciálnu „hrozbu“, ktorá by nám mohla komplikovať život. My sami tak nastavíme rovnováhu polarít vo vedomí a nevedomie to za nás nebude musieť robiť kompenzačným spôsobom. Náš život tak bude jednoduchší, harmonickejší, budeme vedieť lepšie pracovať s intuíciou a sny či ciele budeme dosahovať ľahko a plynulo.

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.