MARI koučing

Chcete sa na vašu situáciu pozrieť „novými očami“? MARI koučingom aktivujete zmenu cez pohľad na nevedomú časť vašej psychiky, ktorú zvyčajne nemáte možnosť vidieť.

mari-coaching

MARI – Mandala Assesment Research instrument je nástroj, ktorý pracuje so symbolmi a farbami. Vytvorila ho americká arteterapeutka Joan Kellog a vychádza z analytickej psychológie C. G. Junga. MARI využíva obe mozgové hemisféry a všetky štyri aspekty vedomia: myslenie, cítenie, vnímanie aj intuíciu.

Symbolom a farbám ľudia po tisícročia rozumejú na celom svete rovnako bez ohľadu na jazyk, kultúru či prostredie. Je to tiež „jazyk“, ktorým s nami dokáže komunikovať naše nevedomie. Na symboly a farby reagujeme intuitívne. Ich výber odzrkadľuje to, čo sa v našom živote momentálne deje z pohľadu nevedomia.

MARI odhaľuje vnútorný obraz nášho nevedomia a poukazuje na oblasti, ktoré si vyžadujú pozornosť alebo obsahujú napätie, ktoré sa cez symboly a farby uvoľní. Pri MARI máme prístup k informáciami z nášho vnútra bez toho, aby boli „cenzurované“ naším egom a vedomím. Na základe nich dokážeme lepšie pochopiť, čo sa nám v živote deje a máme k dispozícii viac mentálnej energie na zmeny.

Začnite svoj osobnostný rozvoj

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.