Ako pracovať s Mandalive®

1.

Emóciu, vlastnosť alebo správanie, s ktorým chceš pracovať, si môžeš vybrať zo zoznamu, alebo sa možeš nechať prekvapiť, čo sa ti zobrazí na displeji. Mandaly môžeš vyfarbovať priamo v rámci appky alebo si ich môžeš vytlačiť a vyfarbovať farbičkami a fixkami.

2.

Pred začiatkom vyfarbovania si prečítaj zámer uvedený pri každej mandale alebo si vytvor vlastný. Zámer je mapa pre nevedomie a zvyšuje účinok terapeutickej práce s mandalou. Ak si mandalu budeš tlačiť, môžeš si zámer dopísať rukou na prednú alebo zadnú stranu papiera.

3.

Pri vyfarbovaní rešpektujeme tvary v mandale. Menšie políčka môžeme spájať do väčších celkov v rámci zadefinovaných tvarov, nevytvárame však úplne nové tvary a nevychádzame za hlavné línie. Mali by sme vyfarbiť všetky plochy mandaly. Najlepšie je nenechať ani jedno políčko nevyfarbené, aby sme čo najviac využili silu pôsobenia tvarov a farieb. Keď cítime, že chceme nejaké plochy nechať biele, môžeme tak urobiť. Bielych plôch by však malo byť menej ako vyfarbených.

4.

Keď budeš vyfarbovať priamo v appke, môžeš ťuknúť prstom na akýkoľvek tvare a zapne sa ti vyfarbovanie iba v rámci daného tvaru. V pravom dolnom rohu si môžeš nastaviť veľkosť, ostrosť a sýtosť štetca. Pipetou v strede kruhu s farbami si môžeš nastaviť farbu, ktorá už bola v mandale použitá tak, že najprv stlačíš pipetu a potom želanú farbu v mandale. Pre náhodný výber farby môžeš stlačiť kocku, ktorá je v kruhu medzi farbami.

5.

Ak mandalu vyfarbujeme na papieri, farby, ktorými vyfarbujeme, si vyberáme buď vedome, alebo tak, že zavrieme oči a intuitívne vyberieme niektorú z farbičiek. Môžeme si tiež dopredu zvoliť obmedzený počet farbičiek, napríklad štyri, a tými vyfarbiť celú mandalu. Alebo môžeme každé políčko mandaly vyfarbiť inou farbou. Je to na nás a ideálne je postup obmieňať. V appke si tiež možeme farbu vybrať buď vedome, alebo použiť kocku s náhodným výberom.

6.

Výsledná mandala môže, ale nemusí, byť vyfarbená súmerne.

7.

S mandalami pracujeme buď ako s párom tak, že si najprv vyfarbíme negatívnu polaritu a potom pozitívnu, alebo ich môžeme vyfarbovať aj každú zvlášť v inom čase.

8.

Ideálne by si si na prácu s mandalou mal vyhradiť dostatok času, aby si ju vyfarbil celú naraz. Keď nemáš dostatok času, môžeš si mandalu rozdeliť na časti. Ak mandalu vyfarbuješ v appke môžeš si ju uložiť a po čase sa k nej vrátiť.

9.

Mandaly vlastností, ktoré sú nám nepríjemné a odmietame ich, je najlepšie vyfarbovať od okraja smerom do stredu. Mandaly pozitívnych vlastností, s ktorými sme stotožnení, môžeme vyfarbovať od stredu k okraju. Toto pravidlo však nie je striktné a mandalu môžeme vyfarbiť aj intuitívne bez presných pravidiel, či smerom dovnútra alebo od stredu k okraju.

10.

Vyfarbenú mandalu si môžeme na nejaký čas odložiť, prípadne vystaviť. Po čase ju môžeme roztrhať alebo spáliť. Ak mandalu vyfarbujeme v rámci appky, možeme si ju uložiť do knižnice a po nejakom čase vymazať. Pozitívne mandaly môžu slúžiť aj ako talizmany a nástroje feng šuej a môžu byť vystavené dlhodobo. Ak mandalu vyfarbujeme v appke, môžeme ju odtiaľ tiež zdieľať na sociálne siete.

11.

Pri práci s mandalou sa dotýkame obsahu nášho vnútra, ktorý bol dovtedy skrytý. Môžeme pri nej preto prežívať rôzne emočné stavy ako odpor, hnev, strach, stres, prípadne iné nepríjemné pocity. Ideálne je, ak týmto emóciám dáme voľný priebeh a vyjadríme ich počas vyfarbovania. Uvoľnením týchto emócií počas vyfarbovania predídeme tomu, aby ich nevedomie nemuselo uvoľňovať v našom živote kompenzačným a deštruktívnym spôsobom. Napríklad prostredníctvom vyfarbovania vyjadríme svoj hnev alebo frustráciu a vďaka tomu neskôr nečakane nenakričíme na svoje deti alebo nebudeme smutní a dotknutí, keď nám šéf dá spätnú väzbu. Budeme tak uvoľnenejší, vyrovnanejší a náš život bude harmonický a naplnený.

mandalive-share

Chceš vyfarbovať Mandalive® bez appky?

Zaregistruj sa a zašleme Ti štyri mandaly priamo do Tvojej e-mailovej schránky!

Kliknutím na tlačidlo “Zaslať mandaly na e-mail” súhlasím s článkom 11 - Osobné údaje Všeobecných podmienok používania produktov Mandalive

Spoj sa s nami

dostupné pre iPhone a iPad
dostupné pre Android