Polaritný workshop

Spoznajte tú časť vás, ktorá najviac ovplyvňuje vaše správanie a situácie, ktoré žijete – vaše nevedomie. Využívajte celý váš potenciál: všetky emócie, vlastnosti a myšlienky – pozitívne aj negatívne.

hp-polaritny-workshop (2)

Polaritný workshop je intenzívny rozvojový program, počas ktorého objavíte vlastný skrytý potenciál, dosiahnete pozitívne zmeny a naučíte sa aktívne ovplyvňovať svoj život. Porozumiete, prečo sa opakovane dostávate do podobných situácií, prečo stretávate rovnakých ľudí a prečo vám niektoré zmeny idú ľahko a niektoré nie.

Prečo pri sebapoznávaní a rozvoji považujeme za kľúčové pracovať s nevedomím a venovať sa aj negatívnym vlastnostiam a emóciám, si môžete prečítať v časti Náš prístup.

Dáme vám k dispozícii množstvo unikátnych cvičení ako identifikovať obsahy nevedomia, ktoré vám komplikujú dosahovanie cieľov a robenie zmien. Naučíte sa techniky, prostredníctvom ktorých sa s týmito obsahmi bližšie zoznámite, porozumiete im a dokážete ich prijať tak, aby vo vašom živote nevytvárali nepríjemné situácie alebo správanie. Naučíte sa aj to, ako porozumieť a prijať negatívne vlastnosti a emócie tak, že budú vaším spojencom a nie nepriateľom.

Cvičenia, ktoré budete mať po absolvovaní workshopu k dispozícii, boli vytvorené PhDr. Ľubicou Hamarovou počas jej vyše tridsaťročnej praxe a sú nakombinované tak, aby ste dokázali aktívne využívať obe mozgové hemisféry, racionálnu aj intuitívnu.

Ľuba začínala ako vedeckovýskumná pracovníčka v oblasti športovej psychológie a psychoterapeutka. Na základe vlastnej skúsenosti a spätnej odozvy od svojich klientov si uvedomila, že na to, aby sme dokázali efektívne ovplyvňovať svoj život a dosahovať naozajstné a dlhodobé zmeny, je potrebné do procesu rozvoja zapojiť okrem vedomej časti psychiky aj tú nevedomú. Na základe dlhoročného štúdia diel C. G. Junga a jeho nasledovníkov vyvinula množstvo špeciálnych cvičení zameraných na prácu s nevedomím, ktoré už mnoho rokov úspešne pomáhajú našim klientom meniť ich život, plniť si sny a dosahovať ciele.

Veríme že, nikto nie je lepším expertom na váš život ako vy sami. Všetky odpovede a riešenia má každý z nás priamo v sebe. Občas sa však môže stať, že sa k nim nevieme dostať alebo ich nevieme „dekódovať“. Naším cieľom je sprostredkovať vám informácie o tom, ako nevedomie ovplyvňuje život a naučiť vás pracovať s ním tak, aby ste svoje unikátne riešenia vedeli vždy nájsť a rozumeli im. Naším zámerom je dať vám do rúk nástroje, ktoré budete vedieť po skončení workshopu aktívne používať sami a umožnia vám žiť naozaj spokojný a naplnený život.

Polaritný workshop sa koná v Bratislave a skladá sa z intenzívnej skupinovej „trojdňovky“ – piatok a sobota od 8.00 do 22.00, nedeľa od 9.00 do 21.00, z 28-dňového cyklu domácich úloh s online podporou a z dvoch päťhodinových skupinových stretnutí počas úloh.

Začnite svoj osobnostný rozvoj

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.