Úspešný a efektívny líder

Zažite intenzívnu cestu k sebe samému. Využite naplno vlastný vnútorný potenciál a prežite profesijný aj osobný život podľa svojich snov a predstáv.

uspesny a efektivny lider

Komplexný rozvojový program Úspešný a efektívny líder nadväzuje na Polaritný workshop. Jeho absolvovaním si rozšírite a prehĺbite nadobudnuté poznatky a skúsenosti. Rozviniete schopnosti a vlastnosti, ktoré podporia dosahovanie cieľov a tiež pocity naplnenia, spokojnosti, úspechu a radosti zo života. Okrem rozvíjania práce s nevedomím a polaritami (tieňmi), vám predstavíme aj iné oblasti a nástroje na zvyšovanie osobnej inteligencie ako napr.: aktívne počúvanie (počúvanie bez tieňov), zenová meditácia, chi-kung, neverbálna komunikácia, feng šuei, kniha premien - I-ting, odhaľovanie vnútorných manipulátorov a práca s emóciami, ako napr. hnev, strach a pasívna agresia.

Naučte sa lepšie ovplyvňovať seba samého aj dianie navôkol. Spoznajte samého seba hlbšie a dôkladnejšie. Odhaľte vlastnosti, ktoré sabotujú vaše ciele. Program vás naučí, ako byť v prvom rade úspešným lídrom samého seba, svojho vlastného života. Jedine vtedy dokážete úspešne viesť tím – či už v rodine alebo v biznise.

Program je rozdelený do troch častí, ktoré na seba tematicky nadväzujú:
1. Aktívne počúvanie a práca s vlastnými emóciami
2. Neverbálna komunikácia a dosahovanie cieľov
3. Manipulatívne správanie
Každá časť obsahuje intenzívny 3-dňový workshop mimo Bratislavy a 1-dňový rozvojový workshop v Bratislave. Po každom workshope nasleduje cyklus individuálnych úloh. Celý program trvá približne 12 až 14 mesiacov.

Absolvovaním programu sa pred vami otvorí nová realita s nespočetnými možnosťami, ku ktorým ste dosiaľ nemali prístup.

Začnite svoj osobnostný rozvoj

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.