Polaritný koučing

Nerozumiete niektorým situáciám, do ktorých sa dostávate? Potrebujete sa znova rozhýbať a nabrať energiu na to, aby ste aktívne riadili svoj život a realizovali zmeny?

polaritny-coaching

Polaritný koučing je určený absolventom polaritného workshopu. Je to aktívny hodinový rozhovor, počas ktorého sa s koučom venujete vami zvoleným témam. Z koučingu zvyčajne vyplynie návrh domácich úloh z cvičení, ktoré máte k dispozícii z polaritného workshopu alebo vás kouč naučí nové cvičenia podľa vašich aktuálnych potrieb. Najbližšie mesiace sa tak môžete venovať individuálnym úlohám, čím ďalej pokračujete v osobnostnom rozvoji.

Koučingový rozhovor a následné cvičenia aktivujú váš potenciál novým smerom. Dodajú vám energiu a pomôžu vám realizovať zmeny, po ktorých túžite a ktoré potrebujete.

Začnite svoj osobnostný rozvoj

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.