PhDr. Ľubica Hamarová

„Duša‟ Komunikácie, expertka na prácu s nevedomím a tieňmi, koučka, trénerka, zenová mníška a priekopníčka v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámca psychoterapie. Bez nej by nič z nášho príbehu nebolo možné. Svoj život zasvätila objavovaniu zázrakov ukrytých v nevedomej mysli. Svoje vedomosti a skúsenosti už vyše 35 rokov úspešne využíva na rozvoj osobností a firiem. Je autorkou špeciálneho koučingového prístupu a programov, ktoré využívajú prácu s nevedomím a tieňmi na dosiahnutie viditeľných a dlhodobých výsledkov. Vyše tridsať rokov sa aktívne venuje zenovej meditácii a je tiež absolventkou trojročného programu Michaela Harnera v šamanských technikách a šamanskom liečení.

Vyštudovala FF UK odbor klinická psychológia. Vyše 20 rokov pôsobila ako pedagogička a vedeckovýskumná pracovníčka na FTVŠ UK a v Ústave vied o športe. Vytvárala mentálne tréningy pre vrcholových športovcov a venovala sa najmä vplyvu meditácií a relaxačných techník na výkon športovcov, implementácii čikungu do mentálnej prípravy športovcov a vplyvu zenových meditácií na osobnosť človeka.

V roku 1997 získala v Českom inštitúte PCA C. Rogersa diplom psychoterapeutky a desať rokov vykonávala psychoterapeutickú prax, počas ktorej sa venovala individuálnej príprave mnohých vrcholových športovcov, hlavne tenistov a zjazdárov a slalomárov na divokej vode.

Od roku 1992 Ľuba, ako jedna z prvých na Slovensku, vytvára a vedie tréningy v osobnostnom rozvoji a emocionálnej inteligencii. V roku 2005 sa rozhodla svoje pôsobenie rozšíriť a spojila sa so svojím priateľom Paľom a dcérou Danou. Vznikla tak Komunikácia, ktorá sa venuje osobnostnému rozvoju cez prácu s nevedomím a spája poznatky teórie C. G. Junga, neurovedy a zenu moderným a praktickým spôsobom.

Ľuba je spoluautorka arteterapeutického nástroja Mandalive® na prácu s pozitívnymi aj negatívnymi emóciami, vlastnosťami a správaním, ktorý vyšiel aj v podobe knihy Mandaly pre lepší život.

Keď sa nezaoberáme Tieňmi my, začnú sa Tiene zaoberať nami

Komentáre vypnuté na Keď sa nezaoberáme Tieňmi my, začnú sa Tiene zaoberať nami

KLUB50 2015 – Psychologička a koučka Ľubica Hamarová pre KLUB50 o tom, prečo sa máme zaoberať tieňmi v našom…

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.