PROFIT 12/2015 -

Koučka Dana Hamarová súčasťou príbehu úspechu značky Letta Nikolety Rajnákovej v New Yorku. Ideálna dvojica do biznisu: Nikoleta je kreatívna, spontánna, trochu uletená, má kopu nápadov a energie na ich realizáciu. Dana jej pomáha kreativitu a energiu správane zacieliť, pretaviť nápady do reality.

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.