PrintProgress, 3/2012 -

Grafický dizajnér Palo Rozložník v redakčnej besede PrintProgress o tom, že sme stratili mýty a rituály a ovládla nás virtuálna realita. „Hlavný problém tejto civilizácie je, že sme stratili mýty a rituály a sekundárne hľadáme náhradu za ne v romantických televíznych seriáloch, reality show a podobne. Ovládla nás virtuálna realita. Stratili sme duchovnú plnohodnotnosť našich životov."

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.