PrintProgress, 2/2012 -

Grafický dizajnér Palo Rozložník v redakčnej besede PrintProgress o tom, že dokonale urobená kniha je umelecké dielo. „Kniha je naozaj objekt a vydávanie kníh je aj dnes poslaním tak, ako to bolo kedysi. Knihy považujem za objekt a kupujem si ich z tej neprebernej ponuky, ktorá je dnes na trhu, že si ich niekedy prečítam. Jednoducho ich chcem mať."

 

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.