Koronavírus atakuje celý svet, aj nás. Vírusy sú obyvateľmi "neviditeľného" sveta. Môžeme ich preto okrem prvoradých a veľmi dôležitých opatrení

Čo môžeme urobiť z pohľadu jungiánskej psychológie, aby sme lepšie zvládli situáciu s koronavírusom?

 

Koronavírus atakuje celý svet, aj nás. Vírusy sú obyvateľmi "neviditeľného" sveta. Môžeme ich preto okrem prvoradých a veľmi dôležitých opatrení (DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH ZÁSAD, NARIADENÍ ŠTÁTU, ZODPOVEDNOSŤ, OHĽADUPLNOSŤ, atď.), zvládať aj prácou s našou psychikou a nevedomím z pohľadu jungiánskej psychológie.

 

Čo teda môžeme urobiť z pohľadu našej psychiky, nevedomia a tieňov, aby sme situáciu lepšie zvládli, a aby sme do kolektívneho nevedomia vyslali pozitívne signály? Na čo nás vírus tieňovo upozorňuje? Do čoho nás núti?

 

Musíme sa teraz nedobrovoľne izolovať, symbolicky sme však spojení veľkým tieňom choroby, strachu a neistoty. Na jednej strane teda spája celý svet. Na druhej nás núti izolovať sa. Oboje však tieňovo a kompenzačne. Pretože „zdravé“ spájanie a „zdravú“ izoláciu žijeme stále menej a menej vo forme, ktorá by bola prospešná pre nás a pre celú planétu.

 

Koronavírus nás tieňovo začal spájať, keďže sme to prestali robiť „zdravo“. Pretože, napríklad aj na úrovni štátov, sa v posledných rokoch deje opak zdravého spájania. Všade rastú separačné a nacionalistické hnutia. Každý chce byť slobodný, samostatný, nezávislý. Mnohé štáty aj ľudia sa cítia zviazaní, keď sú s niekým v spoločenstve. Nedokážeme spolupracovať, nedokážeme sa akceptovať, nedokážeme sa spájať. Koronavírus nás kvôli nedostatku zdravého spájania preto začal spájať tieňovo, bez toho, že by sme chceli. Celý svet sa kompenzačne spája cez chorobu. Čína s Amerikou, Izrael s Palestínou, Veľká Británia s Európou. Chudobní s bohatým. Ženy s mužmi. Všetci sú spojení, ale „nezdravo“ – cez chorobu.

 

Na úrovni individuálnych ľudí vidíme zase nedostatok zdravého spájania v tom, že napríklad rastie túžba po individualite, po výnimočnosti. Ľudia sa nechcú prispôsobovať, každý chce byť slobodná individualita, ktorá má právo nerešpektovať autority, príkazy a zákazy, ktorá si egoisticky robí, len to čo chce. Rastie množstvo všelijakých intolerancií a alergií.

 
Preto by sme sa mali napríklad zamyslieť na tým, KDE A AKO MOŽEME REALIZOVAŤ ZDRAVÉ A NIETIEŇOVÉ SPÁJANIE V NAŠICH ŽIVOTOCH. Kde napríklad môžeme byť ohľaduplní a súcitní k druhým. Kde môžeme druhým nezištne pomáhať a byť disponibilní. Ale nie vtedy, keď to vyhovuje nám, ale vtedy, keď to druhí naozaj potrebujú a nám to práve až tak nevyhovuje 🙂

 
Ďalej môžeme popátrať, kde nám chýba zdravá a netieňová izolácia. Čo je jej pozitívnym aspektom? Môže to byť napríklad možnosť nájsť si viac času pre seba, venovať sa svojmu vnútru a rozvoju. Alebo uspokojovať svoje potreby zdravo, s rešpektom k okoliu a nie na jeho úkor, ako to, v uponáhľanom svete zameranom na krátkodobé uspokojovanie vlastných potrieb, často robíme.

 
Koronavírus, tak ako všetky vírusy, je parazit. Nedokáže žiť bez hostiteľa. Je úplne zbytočný, jeho jediným cieľom je parazitovať a škodiť. Ukazuje nám teda aj ďalšie naše veľké tiene: neužitočnosť a škodlivosť pre okolie. Zjednodušene povedané, má koronavírus prirodzenú schopnosť napojiť sa na bunku bez toho, aby si to ona uvedomila. Hneď ako k nej príde, začne jej dávať „genetické inštrukcie“ bez toho, aby sa ona mohla brániť. Symbolicky je teda diktátorom, ktorý bunke hovorí, čo má robiť. Na základe tohoto nátlaku na bunku sa tam potom začne ďalej množiť a ničiť bunku. Je teda tiež nenásytný, agresívny, chce nás ovládať. Využíva nás, myslí len na seba a svoje dobro. Toto sú teda ďalšie jeho tieňové vlastnosti a správanie, nad ktorými sa môžeme zamyslieť. Kde ich my žijeme v negatívnej tieňovej podobe? A kde nám naopak chýba ich pozitívny aspekt alebo prejav?

 
Tiež je dôležité uvedomovať si, že v stresových a ťažkých situáciách, akými sú aj pandémie a epidémie, sa mnohokrát rýchlejšie ukážu naše tieňové stránky. Môže to byť napríklad naša bezohľadnosť, pýcha, nadradenosť, neschopnosť rešpektovať príkazy, naše rebelantstvo a snaha porušovať nariadenia. Aj pri týchto vlastnostiach sa môžeme zamyslieť na tým, či ich niekde nežijeme v ich negatívnej tieňovej podobe, a kde nám naopak chýba ich pozitívny aspekt alebo prejav.

 
SPÁJAJME SA A AJ IZOLUJME RADŠEJ ZDRAVO A NETIEŇOVO.

 
POZORUJME, ČI SA DOKÁŽEME SPRÁVAŤ OHĽADUPLNE, ČI REŠPEKTUJEME, ČO SA OKOLO NÁS DEJE, ČI SA SPRÁVAME ZODPOVEDNE K SEBE AJ K OKOLIU, ČI DODRŽIAVAME PRAVIDLÁ A NARIADENIA AUTORÍT A ŠTÁTU.

 
A OSTAŇME ZDRAVO IZOLOVANÍ DOMA 🙂

 

srdce

Dátum: 25.03.2020
Autor: Ľubica Hamarová, Dana Dúbravská

LOGO_KOM_WEB
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame analytickú teóriu C. G. Junga, humanistickú teóriu C. R. Rogersa, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.