Vzťahy si zbytočne komplikujeme


komunikacia


komunikacia

Evita 12 / 2016 –

Roky sa venuje práci s naším nevedomím, teda s časťou nášho ja, ktorú nepoznáme. Keď ju však objavíme, už nikdy nebudeme žiť ako predtým. Všetko bude lepšie. Viac psychologička, koučka a expertka na osobnostný rozvoj cez prácu s nevedomím Ľubica Hamarová.

 

SCAN0018

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

komunikacia

Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame teóriu C. G. Junga, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.