Dana Dúbravská: Korporát ma naučil robiť biznis


komunikacia


komunikacia

49 Hrdiniek slovenského biznisu –

Dana Dúbravská o tom, ako vďaka dlhoročným skúsenostiam s korporátnym manažmentom, dokáže dnes úspešne viesť malú firmu a pomáhať ľuďom v ich osobnostnom rozvoji.

SCAN1176

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

komunikacia

Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame teóriu C. G. Junga, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.