Veda za Mandalive®

Zvládanie stresu

heart-mandalive

Výskumy ukazujú, že mandaly prispievajú k uvoľneniu, upokojeniu, sebakontrole a spokojnosti. [1]

Práca s mandalami znižuje stres a posilňuje schopnosť odolávať stresovým situáciám. [2]

 

Lepšia koncentrácia

compass-mandalive

Vedci zistili, že práca s mandalami poskytuje tréning, opakovanie, kontrolu a koordináciu, potrebné na aktiváciu oblastí mozgu, ktoré zodpovedajú pozornosti a koncentrácii. [3]

Mandaly zlepšujú schopnosť znižovať impulzívne správanie a prispievajú k lepšiemu rozhodovaniu a plneniu úloh. [4]

Pocit bezpečia

things-mandalive

Mandaly ponúkajú možnosť pochopiť a uvoľniť negatívne emócie a tiež vyjadriť vnútorné pocity, myšlienky a postoje. [5]

Tvorivé vyjadrovanie prostredníctvom mandál poskytuje bezpečný, pohodlný a prirodzený spôsob, ako spracovať a pochopiť vonkajší svet. [6]

Naplnenie potenciálu a kreativita

kite-mandalive

Práca s mandalami zvyšuje sebauvedomenie a pocit vnútornej pohody. [7]

Mandaly predstavujú prostriedok na dosiahnutie stavu mysle, ktorý vedie k osobnostnému rastu, sebaaktualizácii a rozvoju vnútorného potenciálu. [8]

Spoločenský život a vzťahy

two-mandalive

Vyfarbovanie mandál znižuje krvný tlak a pomáha riešiť medziľudské konflikty. [9]

Práca s mandalami pomáha spracovávať dôsledky tráum. [[10]

Chceli by ste Mandalive® použiť pri výskume?

Máme záujem podieľať sa na projektoch z oblasti výskumu pôsobenia arteterapie a mandál. Ak by ste s nami chceli spolupracovať, pošlite nám email so stručným opisom vášho projektu na research@mandalive.com

1. Fincher, S. F., (2009), Pracovný zošit na prácu s mandalami: kreatívny sprievodca na ceste k seba-objavovaniu, rovnováhe a pohode. Boston: Shambhala Publications.

2. Carr, R., Hass-Cohen N., (2008), Arteterapia a neuroveda. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

3. Ibid.

4. Malchiodi, C. A., (1999), Lekárska arteterapia pre deti. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

5. Ibid.

6. Buchalter, S. I., (2004), Praktická arteterapia. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.  

7. Pisarik, C. T., Larson, K. R. „Facilitácia autenticity a psychologickej pohody vysokoškolských študentov použitím mandál: empirická štúdia.‟ Journal of Humanistic Counseling, 50(1), 84 – 98.

8. Jung, C. J. (1972), Symbolika mandál. Princeton: Princeton University Press.

9. Schrade, M.A., Tronsky, L., Kaiser, D., (2011), Fyziologické dôsledky vytvárania mandál dospelými jedincami s intelektovým postihnutím. The Arts in Psychotherapy, 38, 109 – 113.  

10. Henderson, P., Mascro, N., Rosen, D., Skillern, T., (2007), Liečivé mandaly: empirická štúdia aktívnej imaginácie. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1, 148 – 154.

Chceš vyfarbovať Mandalive® bez appky?

Zaregistruj sa a zašleme Ti štyri mandaly priamo do Tvojej e-mailovej schránky!

Kliknutím na tlačidlo “Zaslať mandaly na e-mail” súhlasím s článkom 11 - Osobné údaje Všeobecných podmienok používania produktov Mandalive

Spoj sa s nami

dostupné pre iPhone a iPad
dostupné pre Android