HN magazín - 25. 2. 2018.

Prečo nás ľudia vytáčajú a prečo niektorých nevieme vystáť?

Psychologička, koučka a expertka na osobnostný rozvoj cez prácu s nevedomím Dana Hamarová o tom, že dobré a zlé vlastnosti neexistujú, ako sa vysporiadať s tým, keď niekoho nevieme vystáť a ako spoznať čo sa skýva v našom nevedomí.

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

komunikacia
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame teóriu C. G. Junga, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.