Písanie ako cesta rozvoja

Uvoľnite svoju myseľ a získajte vnútornú rovnováhu cez kaligrafické písanie rukou. Využite viac z kapacity vášho mozgu cez návrat k činnosti, ktorá je po tisícročia základom rozvoja ľudstva.

pisanie

Zenoví učitelia a majstri kaligrafie vždy hovorievali, že nie ste vy a štetec. Je iba niečo nezachytiteľné medzi tým. Písanie je duchovná cesta. Kým v Ázii kaligrafia pretrvala do dnešných dní, v Európe sa stráca aj napriek tomu, že v minulosti bol krasopis prirodzenou výbavou každého vzdelanca a mnísi, opisujúci knihy ručne, vytvárali umelecké poklady s múdrosťou celej Európy.

Aj keď dnes je písanie rukou v úzadí, moderná neuroveda čoraz viac poukazuje na to, aké dôležité je písanie rukou. Výskumy ukazujú, že deti, ktoré sa písať rukou nenaučia, majú zhoršenú schopnosť čítať, formulovať myšlienky a myslieť v širšom kontexte. Dôvodom je, že pri písaní rukou sa využíva iná časť mozgu a vytvárajú sa iné neurodráhy ako pri písaní na klávesnici počítača či obrazovku mobilu.

 

Počas workshopu Písanie ako cesta rozvoja sa naučíte uvoľniť svoju ruku a tým aj myseľ. Získate skvelý nástroj, ktorý vám okrem estetického zážitku prinesie aj vnútornú rovnováhu. Dôležitý nie je iba výsledok, ale aj samotný proces písania, ktorý je cestou sebaspoznávania.

 

Medzi benefity písania rukou patrí aj zlepšenie pamäti, posilnenie schopnosti učiť sa nové veci, rozvoj kreativity a schopnosti vyjadrovať nápady, zlepšenie schopnosti spracovávať nové informácie, posilnenie kognitívnych schopností a jemnej motoriky, zlepšenie komunikácie medzi ľavou a pravou hemisférou a uvoľnenie napätia a stresu.

Písanie ako cesta rozvoja je dvojdňový workshop, ktorý sa koná v Bratislave (piatok a sobota, oba dni je začiatok o 8.30 a koniec o 18.30). Strava a všetky pomôcky sú zabezpečené. Ako darček dostanete súpravu kaligrafických pier.

Cena kurzu Písanie ako cesta rozvoja je 368,- € + DPH

Začnite svoj osobnostný rozvoj

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

komunikacia
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame teóriu C. G. Junga, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.