800px

Kto sme

Počas svojej vyše 35-ročnej kariéry sa Ľubica venovala psychologickému výskumu a tiež psychoterapii. Vytvorila mnoho unikátnych cvičení zameraných na prácu s nevedomím a tieňmi na základe teórií C. G. Junga. Keď sa rozhodla svoje pôsobenie rozšíriť mimo rámca psychológie a psychoterapie, spojila sa so svojím priateľom Palom a dcérou Danou. Založili spoločnosť KOMUNIKÁCIA, ktorá sa venuje osobnostnému rozvoju cez prácu s nevedomím a spája poznatky teórie C. G. Junga, neurovedy, Zenu či I-ťingu moderným a praktickým spôsobom.

V roku 2006, keď Ľubica prežívala hlboký smútok z náhlej straty brata a otca, prisnil sa jej sen o mníchovi. V sne jej mních vytvoril do piesku mandalovú predlohu, aby ju vyfarbila. Pri jej vyfarbovaní pocítila Ľubica hlbokú úľavu a mních v sne jej nakoniec povedal, že predloha, ktorú vyfarbovala, bola mandala smútku.

Keď sa ráno zobudila a po mnohých mesiacoch prvýkrát pocítila naozajstnú úľavu, napadlo jej, že by tento silný pocit zmeny rada dopriala aj druhým. Zavolala Palovi, ktorý je akademickým maliarom, grafickým dizajnérom a tiež zenovým mníchom a tvorením mandál sa zaoberá už od vysokej školy. Spýtala sa ho, či by vedel vytvoriť predlohu, ktorá by vyjadrovala mandalu smútku. O pár dní jej priniesol dve predlohy – jedna predstavovala smútok a druhá radosť. Obe boli nádherné.

Mandaly Mandalive® vznikli zo sna a pomáhajú vidieť neviditeľné veci, ktoré sú v nás. Umožňujú nám lepšie porozumieť našim emóciám a vlastnostiam, pozitívnym aj negatívnym a žiť tak naozaj naplnený a harmonický život.

angel-mandalive

PhDr. Ľubica Hamarová

„Duša‟ Mandalive®, expertka na prácu s nevedomím a tieňmi, koučka, trénerka, zenová mníška a priekopníčka v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámca psychoterapie. Bez nej by nič z nášho príbehu nebolo možné. Svoj život zasvätila objavovaniu zázrakov ukrytých v  nevedomej mysli. V minulosti sa ako pedagogička a vedeckovýskumná pracovníčka venovala vytváraniu mentálnych tréningov pre vrcholových športovcov a skúmaniu vplyvu zenových meditácií na osobnosť človeka. Zenovej meditácii sa aktívne venuje už vyše tridsať rokov.

akad. mal. Pavol Rozložník, ArtD.

„Kreatívna sila‟ Mandalive®, expert na tvorbu mandál, akademický maliar, grafický dizajnér, hosťujúci profesor a zenový mních. Tvorba mandál ho fascinuje už od čias štúdií na vysokej škole. Patrí k slovenskej kreatívnej špičke v oblasti propagačnej grafiky a dizajnu. Za svoju tvorbu získal ocenenie Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska. Je tiež držiteľom medzinárodnej ceny A Design Award. Vyše tridsať rokov sa zaoberá meditáciami a ázijskými duchovnými cvičeniami.

Dana Hamarová

„Mozog‟ Mandalive®, expertka na prácu s tieňmi a nevedomím, koučka a trénerka. Je zapálená pre to, aby všetky cvičenia, ktoré vyvíjame, boli jednoduché, zrozumiteľné a dostupné komukoľvek. Svoje poznatky v oblasti neurovedy a psychológie si aktuálne prehlbuje na King’s College London. Predtým študovala manažment a viac ako desať rokov pôsobila na manažérskych pozíciách v reklame, telekomunikáciách a logistike, kde viedla tímy rôznej veľkosti až do 100 zamestnancov. Zenovej meditácii sa venuje viac ako desať rokov.

Michal Zemko

„Hybná sila‟ Mandalive®, project & brand manažér. Michal robí všetko pre to, aby boli naši klienti vždy spokojní. V jeho svete je možné čokoľvek. Vyštudoval MBA a tiež špeciálnu pedagogiku na FF UK. Venuje sa najmä využitiu mandál Mandalive v rámci arteterapie a tiež ich rozšíreniu do škôl, špeciálnych zariadení a neziskového sektora. Zameriava sa aj na výskum ich efektivity a možností ďalšieho využitia.

 

Chceš vyfarbovať Mandalive® bez appky?

Zaregistruj sa a zašleme Ti štyri mandaly priamo do Tvojej e-mailovej schránky!

Kliknutím na tlačidlo “Zaslať mandaly na e-mail” súhlasím s článkom 11 - Osobné údaje Všeobecných podmienok používania produktov Mandalive

Spoj sa s nami

dostupné pre iPhone a iPad
dostupné pre Android

Knižná novinka!

mandalive-kniha

Mandaly pre lepší život