Predstavenie nášho tímu

Vychádzame z bohatej praxe PhDr. Ľubice Hamarovej, priekopníčky v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámec psychológie a psychoterapie, ktorá svoje vedomosti a skúsenosti už vyše 30 rokov úspešne využíva na rozvoj osobností a firiem.

Skúmaniu psychiky človeka pri dosahovaní vrcholových výkonov sa Ľuba začala venovať už v roku 1985. Nadobudnuté vedomosti vložila do tvorby mentálnych tréningov pre najúspešnejších športovcov v tenise, plávaní, modernom päťboji či zjazdárov a slalomárov na divokej vode. Od roku 1992 Ľuba, ako jedna z prvých na Slovensku, vytvára a vedie tréningy v emocionálnej inteligencii a osobnostnom rozvoji.

V roku 2005 sa Ľuba spojila sa s priateľom Paľom a dcérou Danou a vznikla tak Komunikácia, ktorá dopĺňa jej bohatú prax o praktické skúsenosti z manažmentu a riadenia ľudí, marketingu, reklamy a grafického dizajnu. Komunikácia sa venuje osobnostnému rozvoju cez prácu s nevedomím a spája poznatky teórie C. G. Junga, neurovedy, zenu či I-ťingu moderným a praktickým spôsobom.

PhDr. Ľubica Hamarová

„Duša‟ Komunikácie, expertka na prácu s nevedomím a tieňmi, koučka, trénerka, zenová mníška a priekopníčka v aplikovaní teórie C. G. Junga mimo rámca psychoterapie. Bez nej by nič z nášho príbehu nebolo možné. Svoj život zasvätila objavovaniu zázrakov ukrytých v našej nevedomej mysli. Svoje vedomosti a skúsenosti už vyše 30 rokov úspešne využíva na rozvoj osobností a firiem. Je autorkou špeciálneho koučingového prístupu a programov, ktoré využívajú prácu s nevedomím a tieňmi na dosiahnutie viditeľných a dlhodobých výsledkov.

Vyštudovala FF UK odbor klinická psychológia. Vyše 20 rokov pôsobila ako pedagogička a vedeckovýskumná pracovníčka na FTVŠ UK a v Ústave vied o športe. Vytvárala mentálne tréningy pre vrcholových športovcov a venovala sa najmä vplyvu meditácií a relaxačných techník na výkon športovcov, implementácii čikungu do mentálnej prípravy športovcov a vplyvu zenových meditácií na osobnosť človeka. V roku 1997 získala v Českom inštitúte PCA diplom psychoterapeutky a desať rokov vykonávala psychoterapeutickú prax, počas ktorej sa venovala individuálnej príprave mnohých vrcholových športovcov, hlavne tenistov a zjazdárov a slalomárov na divokej vode.

Od roku 1992 Ľuba, ako jedna z prvých na Slovensku, vytvára a vedie tréningy v osobnostnom rozvoji a emocionálnej inteligencii. V roku 2005 sa rozhodla svoje pôsobenie rozšíriť. Spojila sa so svojím priateľom Paľom a dcérou Danou. Vznikla tak Komunikácia, ktorá ponúka svojim klientom množstvo nástrojov ako bližšie spoznávať samých seba a zlepšovať si tak život.

Ľuba je tiež držiteľkou medzinárodnej ceny A’ design Award za vzdelávací a tréningový nástroj corporate mandala. Vyše tridsať rokov sa aktívne venuje zenovej meditácii.

Dana Dúbravská (Hamarová)

„Mozog‟ Komunikácie, expertka na prácu s tieňmi a nevedomím, koučka a trénerka. Je zapálená pre to, aby všetky cvičenia, ktoré vyvíjame, boli jednoduché, zrozumiteľné a dostupné komukoľvek. Svoje poznatky v oblasti psychológie a neurovedy aktuálne prehlbuje štúdiom na Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience na King’s College London.

Koučingu sa venuje od roku 2007, kedy absolvovala výcvik koaktívneho koučingu v Coaches Training Institute. Je členkou International Coach Federation a pri koučingu využíva aj arteterapeutický nástroj MARI – Mandala Assessment Research Instrument. Je tiež členkou Americkej psychologickej asociácie.

V minulosti vyštudovala podnikový manažment na City University of Seattle a viac ako desať rokov pôsobila na manažérskych pozíciách v reklame, telekomunikáciách a logistike v spoločnostiach ako DHL a T-Mobile, kde viedla tímy rôznej veľkosti až do 100 zamestnancov. Ako brand director reklamnej agentúry Euro RSCG (dnes HAVAS) spoluvytvorila  koncept O2 Fér pre spoločnosť O2. Podielala sa tiež na tvorbe start-upovej značky luxusných kabeliek LeTTa.

Za vzdelávací a tréningový nástroj corporate mandala obdržala medzinárodnej cenu A’ design Award. Vyše desať rokov sa venuje zenovej meditácii.

akad. mal. Pavol Rozložník, ArtD.

„Kreatívna sila‟ Komunikácie, expert na tvorbu mandál, corporate identity a feng šuej, grafický dizajnér a zenový mních. Patrí k slovenskej špičke v oblasti propagačnej grafiky a dizajnu. Je držiteľom medzinárodnej ceny A’ Design Award a za svoju tvorbu získal aj ocenenie Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska. Pôsobí ako hosťujúci profesor na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Je absolventom grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave. V roku 1989 spoluzaložil najstaršie grafické štúdio na Slovensku IQ Design Studio. Počas svojej kariéry sa venoval najmä tvorbe značiek a corporate identity, ďalej tvorbe kníh, plagátov, novín, časopisov a tiež kresbe a maľbe. Spoluvytvoril známu reklamnú kampaň „IQ plus srdce je Škoda“, značky a manuály pre Slovenskú sporiteľňu, Kúpele Turčianske Teplice, Bratislavu-Staré Mesto, Slovenské národné divadlo a mnoho ďalších. Už od vysokej školy ho fascinovala tvorba mandál, ktorým sa venuje dodnes. Vyše tridsaťpäť rokov sa zaoberá meditáciami a ázijskými duchovnými cvičeniami.

Mgr. Michal Zemko, MBA

„Hybná sila‟ Komunikácie, project & brand manažér. Michal robí všetko pre to, aby boli naši klienti vždy spokojní. V jeho svete je možné čokoľvek. Vyštudoval MBA a tiež špeciálnu pedagogiku na FF UK. Venuje sa najmä využitiu mandál Mandalive v rámci arteterapie a tiež ich rozšíreniu do škôl, špeciálnych zariadení a neziskového sektora. Zameriava sa aj na výskum ich efektivity a možností ďalšieho využitia.

Predtým pracoval ako account manažér v reklamných agentúrach Wiktor Leo Burnett a Euro RSCG (dnes HAVAS) pre značky Orange a O2. Od roku 2008 je certifikovaným jazykovým lektorom spoločnosti Berliz. Je tiež absolventom koučingového kurzu Kľúčové kompetencie podľa ICF.

Novinky z oblasti rozvoja osobnosti

Sľubujeme že s vašim e-mailom budeme zaobchádzať zodpovedne.

komunikacia
Sme špecialisti na osobnostný rozvoj cez spoznávanie nevedomej časti osobnosti a využívanie celého potenciálu emócií a vlastností – pozitívnych aj negatívnych. Spájame teóriu C. G. Junga, najnovšie poznatky psychológie a neurovedy a tiež Zen a meditáciu tak, aby sme vám pomohli žiť naozaj naplnený a autentický život.